Navigare în sus
Conectare

DREPTURI DE AUTOR

DREPTURI DE AUTOR

Drept de autor

Copyright © 1995-2012 Merck Sharp & Dohme Romania (MSD). Toate drepturile rezervate.

Niciun element din acest site nu poate fi interpretat ca fiind de natură să confere, prin implicaţie, prin autoritatea de lucru judecat sau în alt mod, orice licenţă sau drept asupra oricărui brevet sau oricărei mărci comerciale aparţinând MSD, companiilor sale afiliate sau oricărei terţe părţi. Cu excepţia celor menţionate în mod expres mai sus sau în termenii de utilizare, niciun element din acest site nu poate fi interpretat ca fiind de natură să confere vreo licenţă sau drept asupra niciunui drept de autor aparţinând MSD.

Mărci comerciale

Toate numele de produse care figurează pe acest site de internet sunt mărci comerciale aflate în proprietatea sau acordate prin licenţă companiei MSD sau companiilor sale afiliate.