Navigare în sus
Conectare

ETICĂ ŞI TRANSPARENŢĂ

ETICĂ ŞI TRANSPARENŢĂ
Datorită faptului că milioane de oameni din întreaga lume depind de produsele noastre, avem standarde înalte în ceea ce priveşte conduita companiei noastre.

Ofiţerul nostru de etică răspunde direct în faţa preşedintelui consiliului de administraţie şi este responsabil cu asigurarea standardelor etice înalte şi conformităţii din cadrul companiei, la nivel global. Pentru aceasta:

  • se asigură că respectăm toate legile şi reglementările aplicabile;
  • consolidează permanent angajamentul faţă de practicile şi comportamentul etic în afaceri, la fiecare nivel al companiei, prin Biroul de Etică al MSD; şi
  • protejează confidenţialitatea individuală prin programul nostru global de confidenţialitate.

Biroul nostru de etică ne sprijină angajamentele pentru cele mai înalte standarde de etică şi integritate în toate activităţile pe care le desfăşurăm. Avem aşteptări clare de la angajaţii noştri, iar aceştia sunt responsabili pentru comportamentul lor. Avem şi câteva mecanisme disponibile, cum ar fi un birou Ombudsman şi o linie globală AdviceLine, pentru consilierea angajaţilor în diferite situaţii.

Ne angajăm în continuare să operăm în mod deschis şi cu integritate. De curând am parcurs paşi importanţi pentru optimizarea transparenţei, dezvăluirea publică a sprijinului nostru financiar către grupuri terţă-parte şi furnizori de servicii medicale care vorbesc în numele MSD sau al produselor noastre. De asemenea, ne asigurăm că rezultatele studiilor produselor noastre comercializate – indiferent de concluzie – sunt disponibile rapid pe
ClinicalTrials.gov.

RESPONSABILITATE CORPORATIVĂ