Program de Granturi MSD privind politicile de sănătate în domeniul cancerului

Divizia de oncologie din cadrul MSD transmite o invitație deschisă către comunitatea de cercetători din România de a depune propuneri pentru Programul de granturi MSD privind politicile de sănătate în domeniul cancerului, cu termen limită de depunere 21 august 2020.

Programul de granturi MSD privind politicile în domeniul cancerului își propune să creeze o comunitate globală de cercetători în domeniul politicilor de sănătate pentru a formula recomandări privind elaborarea politicilor de sănătate, validate științific și orientate spre viitor, care vor îmbunătăți rezultatele obținute în tratamentul pacienților bolnavi de cancer.

Având la bază competitivitatea, programul urmărește să ofere în anul 2020, un număr de opt granturi (finanțări nerambursabile) la nivel global. Fiecare grant va fi evaluat la o sumă de până la 50.000$ (USD) și va oferi finanțare pentru proiectele de politici în domeniul sănătății și pentru a crea oportunități de încurajare a dialogului și diseminare a descoperirilor care oferă acces la tratamentul împotriva cancerului.

Potențialii candidați trebuie să aibă în vedere că acest program independent de granturi se concentrează asupra politicilor de sănătate: legislație, reglementări programe guvernamentale și acțiuni în domeniul cancerului. Acest program nu va lua în considerare granturile pentru cercetări privind terapiile clinice specifice sau a rezultatelor asociate cu astfel de terapii.

Selecția beneficiarilor granturilor se efectuează pe baza unor cereri competitive și a unui proces de evaluare. Acest proces este realizat prin recomandările comitetului de revizuire, care include reprezentanți din diferitele departamente din cadrul MSD.

Următoarele criterii vor fi utilizate pentru a selecta cele mai bune cereri de granturi:

 • Abordează subiecte relevante pentru politicile publice din domenul sănătății cu privire la cancer
 • Probabilitatea de a avansa cunoștințele existente cu privire la temele prezentate
 • Probabilitatea de a dezvolta o lucrare de calitate adecvată care să fie publicată într-un jurnal de specialitate
 • Demonstrează motivele pentru care cercetarea propusă este relevantă pentru factorii de decizie și modul în care rezultatele cercetării vor fi diseminate în mod eficient
 • Cercetarea este efectuată de solicitanți cu un experiență dovedită în realizarea de cercetări independente de înaltă calitate privind politicile de sănătate
 • Contractat printr-o instituție care își desfășoară activitatea fără scop lucrativ și îndeplinește condițiile prevăzute în propunere
 • Cercetarea nu trebuie să acopere ceea ce MSD clasifică drept cercetare privind siguranța și eficacitatea medicamentului/terapiei

Domeniile de cercetare includ:

 • Valoarea socială a terapiilor împotriva cancerului
 • Soluții privind finanțarea și accesul la tratament
 • Inovarea în tratamentul cancerului
 • Cancerul și COVID-19

Descrierea integrală a Programui de Granturi MSD și condițiile de eligibilitate sunt disponibile aici.

Dacă sunteți interesat să aflați mai multe informații despre Programul de Granturi, persoana responsabilă pentru acest Program la nivel național, este dna Raluca Sîmbotin, Policy & National Account Manager, e-mail: gabriela.simbotin@merck.com.