TERMENI DE UTILIZARE

Acord privind termenii de utilizare VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI ŞI SĂ ANALIZAŢI CU ATENŢIE URMĂTORUL ACORD PRIVIND TERMENII DE UTILIZARE ÎNAINTE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE. Prin utilizarea acestui site vă exprimaţi consimţământul faţă de acest Acord privind Termenii de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni, vă rugăm să părăsiţi site-ul şi să nu luaţi în considerare informaţiile de mai jos.

 • Acceptare. Prin utilizarea acestei pagini de internet sunteţi de acord să vă asumaţi şi să respectaţi termenii de utilizare prevăzuţi de prezentul acord şi de politica de confidenţialitate pentru site. MSD îşi rezervă dreptul de a modifica aceşti termeni la anumite intervale de timp, aşa cum consideră oportun. MSD va posta pe pagina de internet termenii modificaţi. Ar trebui să verificaţi periodic termenii deoarece modificările intră în vigoare de-îndată ce sunt postate pe internet. Puteţi vedea în orice moment versiunea curentă aplicabilă a acestui Acord privind Termenii de Utilizare cu ajutorul link-urilor de pe site.


 • Sfera de cuprindere. Termenii de utilizare prevăzuţi în prezentul acord se aplică doar utilizării acestui site de către dvs. MSD şi companiile sale afiliate operează alte site-uri care sunt guvernate de propriile lor condiţii menţionate pe site-urile respective.


 • Conţinut. Deşi pe acest site pot exista informaţii legate de anumite probleme medicale şi tratarea lor, dacă aveţi o problemă medicală trebuie să vă adresaţi unui medic calificat pentru consultaţii medicale specifice. MSD nu pretinde şi nu oferă nicio garanţie cu privire la acurateţea sau caracterul complet al acestui site. Sunteţi de acord cu faptul că accesaţi şi utilizaţi acest site şi conţinutul său pe riscul dvs.

  Se poate ca anumite secţiuni ale acestui site să fie concepute doar pentru specialiştii din domeniul medical. Dacă sunteţi specialist în domeniul medical vă rugăm să reţineţi faptul că informaţiile de pe acest site nu sunt destinate a fi cuprinzătoare sau a se substitui propriei dvs. judecăţi medicale. Vă recomandăm să consultaţi şi alte surse şi referinţe profesionale înainte de a face orice evaluare sau de a lua orice decizie privind un anumit tratament.


 • Utilizare. Puteţi tipări o copie şi puteţi descărca extrase din orice pagină (pagini) de pe acest site pentru uzul dvs. personal. Nu puteţi modifica varianta tipărită sau copiile electronice ale niciunora din materialele pe care le-aţi tipărit sau le-aţi descărcat în orice mod şi nu puteţi utiliza nicio ilustraţie, fotografie, fragment video sau audio şi niciun material grafic separat de textul aferent. Trebuie întotdeauna menţionată calitatea MSD (şi a oricăror colaboratori identificaţi) de autori ai materialelor de pe acest site. Nu este permisă utilizarea niciunui fragment din materialele de pe acest site în scopuri comerciale. În cazul în care tipăriţi, copiaţi sau descărcaţi orice fragment de pe acest site cu încălcarea acestor termeni de utilizare, veţi pierde imediat dreptul de a utiliza acest site şi va trebui să returnaţi sau să distrugeţi, la alegerea dvs., toate copiile materialelor pe care le-aţi realizat.

  Dacă realizaţi un link la această pagină trebuie să vă asiguraţi că faceţi acest lucru în mod corect şi legal şi în conformitate cu legislaţia şi normele aplicabile şi fără a prejudicia reputaţia MSD sau a profita de pe urma acesteia. Nu este permis să creaţi un link într-un mod care ar putea sugera orice formă de asociere, aprobare sau confirmare din partea MSD în cazul în care acestea nu există. Nu este permisă încadrarea acestui site de internet pe niciun alt site şi nici crearea unui link la orice altă secţiune a site-ului în afară de pagina principală. Orice link la acest site trebuie să fie şters imediat la solicitarea MSD.


 • Accesul la servicii. Accesul la acest site este permis temporar, iar MSD îşi rezervă dreptul de a retrage sau de a modifica serviciile furnizate pe acest site fără notificare prealabilă. MSD nu va fi răspunzătoare dacă din orice motiv, în orice moment, pentru orice interval de timp acest site nu va fi disponibil.


 • Reprezentări. În calitate de utilizator al acestui site sunteţi responsabil pentru acurateţea informaţiei pe care o transmiteţi către MSD. În cazul în care răspundeţi cu informaţii care includ feed-back sau date cum ar fi întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea cu privire la conţinutul acestui site, aceste informaţii vor fi considerate ca nefiind confidenţiale şi MSD nu va avea nicio obligaţie de niciun fel cu privire la astfel de informaţii şi va putea utiliza fără nicio restricţie orice idei, concepte, know-how sau tehnici incluse în aceste informaţii în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, producerea şi comercializarea de produse care încorporează astfel de informaţii.


 • Confidenţialitate. Pentru a vedea modul în care MSD abordează informaţiile personale vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a site-ului.
 • Link-uri la alte site-uri de internet. Acest site poate conţine link-uri la alte site-uri de internet care aparţin sau nu MSD. MSD nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul site-urilor care nu aparţin MSD către care există link-uri. Aceste site-uri sunt guvernate de propriile condiţii de utilizare.


 • Proprietatea intelectuală. Toate materialele de pe aceste site sunt proprietatea Merck Sharp & Dohme Romania sau aceasta a primit permisiunea de a utiliza aceste materiale, cu excepţia cazului în care se menţionează în mod expres contrariul. Reproducerea parţială sau integrală a conţinutului sub orice formă este interzisă, cu excepţia cazului în care acest lucru se face în conformitate cu paragraful 4 de mai sus.


 • Renunţarea la garanţii. Materialele prezentate pe acest site sunt furnizate fără niciun fel de reprezentări, condiţii sau garanţii cu privire la acurateţea lor. În măsura în care acest lucru este permis prin lege, MSD şi companiile sale afiliate exclud în mod expres prin prezenta orice condiţii, garanţii sau alţi termeni care ar putea fi implicaţi altfel prin legislaţie, jurisprudenţă şi dreptul natural, incluzând, fără limitare, garanţiile privind calitatea satisfăcătoare, caracterul corespunzător pentru un anumit scop, utilizarea unui nivel rezonabil de diligenţă şi pricepere şi neîncălcarea drepturilor de proprietate.

  Utilizarea acestui site se face cu riscul utilizatorului, iar MSD nu îşi asumă nicio răspundere pentru orice viruşi informatici, programe software rău intenţionate („malicious software”), date dăunătoare sau orice alte materiale care sunt dăunătoare din punct de vedere tehnologic, infectând utilizatorul ca urmare a utilizării acestui site.


 • Răspundere. MSD exclude prin prezenta orice răspundere în legătură cu orice pretenţie, pierdere, solicitare sau daune de orice fel (indiferent dacă astfel de pretenţii, pierderi, solicitări sau daune erau sau nu previzibile sau cunoscute şi dacă sunt legate de neglijenţă, încălcarea contractului sau de alte cauze) care pot rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a informaţiei, conţinutului sau materialelor incluse în acest site. Deşi MSD încearcă să asigure faptul că informaţiile conţinute în acest site sunt corecte la momentul publicării lor, MSD nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru orice erori, omisiuni sau inexactităţi legate de conţinutul site-ului. Niciun element al acestor termeni de utilizare nu exclude şi nu limitează răspunderea MSD legată de decesul sau vătămarea unor persoane ca urmare a neglijenţei MSD (sau a angajaţilor, reprezentanţilor sau directorilor săi), sau răspunderea MSD pentru deformarea realităţii în mod fraudulos, sau orice altă răspundere care nu poate fi limitată sau exclusă conform legii.


 • Renunţarea la garanţii. Materialele prezentate pe acest site sunt furnizate fără niciun fel de reprezentări, condiţii sau garanţii cu privire la acurateţea lor. În măsura în care acest lucru este permis prin lege, MSD şi companiile sale afiliate exclud în mod expres prin prezenta orice condiţii, garanţii sau alţi termeni care ar putea fi implicaţi altfel prin legislaţie, jurisprudenţă şi dreptul natural, incluzând, fără limitare, garanţiile privind calitatea satisfăcătoare, caracterul corespunzător pentru un anumit scop, utilizarea unui nivel rezonabil de diligenţă şi pricepere şi neîncălcarea drepturilor de proprietate.


 • Consecinţe. MSD îşi rezervă dreptul de a suspenda sau a pune capăt utilizării acestui site de către dvs., din orice motiv, în orice moment, fără notificare. Dacă încălcarea de către dvs. produce daune unor terţi, vă angajaţi să despăgubiţi şi să exoneraţi compania MSD de orice răspundere legată de şi faţă de orice pierdere, daună sau cheltuială. În cazul apariţiei oricărei dispute cu privire la acest acord sau la utilizarea acestui site de către dvs., aceasta va fi rezolvată prin negocieri de bună credinţă între părţi. Dacă astfel de eforturi nu vor avea succes, orice astfel de controverse, pretenţii sau dispute vor fi înaintate jurisdicţiei exclusive a curţilor de justiţie din România.