Hero Image
Responsabilitate

Combaterea schimbărilor climatice este imperativă pentru viitorul lumii – acționăm pornind de la știința schimbărilor climatice

Au trecut șase ani de la Acordul de la Paris privind schimbările climatice, iar știința ne avertizează că trebuie să facem și mai multe pentru combaterea crizei climatice.

Compania MSD susține eforturile de combatere a schimbărilor climatice și reducerea la minimum a efectelor acestora, prin reducerea amprentei de carbon.

Recent am anunțat o inițiativă majoră de atingere a unei amprente de carbon neutre în cadrul tuturor activităților operaționale efectuate de noi până în anul 2025 și de atingere a țintei de reducere a emisiilor de carbon cu 30% în întregul lanț de producție – având în vedere în special furnizorii noștri - până în anul 2030.

Avem ca obiectiv să utilizăm energie din surse regenerabile pentru a reduce emisiile de carbon prin semnarea a trei Acorduri de achiziționare de energie electrică virtuală. Adăugăm astfel energie verde rețelei noastre, ceea ce ne ajută să ne atingem dezideratul.

Inițiativele noastre - fie ele legate de domeniul sănătății sau de mediul înconjurător - vor avea mereu o bază științifică. De-a lungul timpului, așa am operat în cadrul activității noastre în ceea ce privește sustenabilitatea mediului înconjurător. Ne-am angajat să urmăm țintele setate prin Acordul de la Paris privind reducerea cererii de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, și ne aducem contribuția la atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, care includ acțiuni urgente de combatere a modificărilor climatice.

Suntem extrem de mândri de faptul că producem medicamente și vaccinuri inovatoare, și asta știm să facem cel mai bine. Noi toți înțelegem că sănătatea și clima sunt conectate. O altă modalitate de a arăta cum contribuim la o lume mai sănătoasă este de a acționa în direcția modificării climatice, pentru că aceasta afectează factorii sociali și de mediu care la rândul lor influențează determinanții sociali și de mediu ai sănătății, precum aerul curat, apa potabilă, hrana suficientă.

Așa operăm într-un mod responsabil, printr-un angajament care vine în sprijinul eforturilor noastre întreptate spre justiție socială, echitate în domeniul sănătății și incluziune economică, și împotriva rasismului sistemic.

Vom continua să fim pionieri în domeniul cercetării și dezvoltării de medicamente și vaccinuri într-un mod mai sustenabil pentru a conserva și proteja planeta și pe cei care o locuiesc, pentru generațiile viitoare. Este o responsabilitate individuală și, la fel de importantă, o responsabilitate colectivă. Considerăm că mereu este mai bine să fii parte din soluție și nu din problemă.

Pentru informații suplimentare legate de eforturile noastre din domeniile Mediu, Social și de Guvernanță ( Environmental, Social and Governance (ESG) , puteți consulta raportul nostru intitulat Corporate Responsibility Report.

Urmăriți materialul video

primary article image