Hero Image

RESPONSABILITATE CORPORATIVĂ

Responsabilitatea corporativă se află în centrul misiunii
companiei noastre de a descoperi, dezvolta și
furniza produse și servicii inovatoare care salvează și îmbunătățesc vieți.
Aceasta subliniază angajamentul nostru față de angajați, de mediul
înconjurător și de a ne desfășura activitatea la cele mai înalte standarde de etică și transparență.

Abordarea noastră privind responsabilitatea corporativă este aliniată cu misiunea și valorile companiei. Aceasta articulează modul în care înțelegem responsabilitățile noastre privind accesul la sănătate, practicile de afaceri etice și transparente, operațiunile sustenabile, progresul științific, starea de bine a angajaților și crearea de valoare adăugată pentru acționarii noștri.

MSD for Mothers

MSD for Mothers (proiect cunoscut ca Merck for Mothers în Statele Unite si Canada) este o iniţiativă cu o durată de 10 ani, în valoare de 500 de milioane de dolari, ce aplică expertiza ştiinţifică şi de business a MSD – precum și resursele financiare ale companiei şi experienţa în abordarea provocărilor medicale de la nivel mondial – pentru a reduce mortalitatea maternă în întreaga lume.

MSD for Mothers furnizează soluţii durabile, axate pe îmbunatăţirea calităţii îngrijirii medicale a mamelor, precum şi pentru creşterea accesului femeilor la servicii de planificare familială.

Mame pentru Viață. Viață pentru Mame.

În 2016, MSD România și Fundaţia World Vision România au lansat un amplu program de reducere a mortalităţii materne din ţara noastră, ca parte a iniţiativei globale MSD for Mothers, cu obiectivul ca nicio mamă să nu mai moară dând viaţă.

Programul dezvoltă un model integrat şi inovativ de servicii de planificare familială, sănătate reproductivă şi
asistenţă a gravidelor, în zonele defavorizate din țara noastră.