Universitatea Babeș-Bolyai și MSD România lansează prima inițiativă de cercetare privind politicile de sănătate și importanța nivelului de alfabetizare privind cancerul

Departamentul de Sănătate Publică al Universității Babeș-Bolyai  (UBB) și MSD România anunță lansarea unui proiect de cercetare în politici de sănătate care va analiza modul în care îmbunătățirea nivelului de alfabetizare în domeniul cancerului poate contribui la reducerea inechităților în tratarea acestei afecțiuni. În cadrul proiectului va fi elaborat un set de recomandări privind politicile de sănătate care să îmbunătățească accesul la informație și la serviciile medicale, dedicate pacienților oncologici.

Inițiativa este susținută prin Programul Global de Granturi al MSD privind politicile de sănătate în domeniul cancerului, va primi o finanțare în valoare de 50.000 de dolari și se încadrează în direcțiile strategice ale Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind politicile publice și cercetarea avansată în domeniul sănătății, direcții concretizate prin crearea programului UBBMed, ca parte a UBB School of Health. Programul este focalizat pe cercetare avansată, care să ducă la aplicații inovative (produse/tehnologii/servicii), iar în acest proces va contribui la formarea continuă în domeniu.  Cadrul general de lucru este modelul bio-psiho-social, în paradigmele unor abordări validate științific (evidence-based) și personalizate (personalized), în contextul tehnologiilor și al analizelor de tip „smart” (big data/machine learning/artificial intelligence).

Proiectul „Îmbunătățirea alfabetizării în domeniul sănătății prin crearea de politici și acțiuni care vizează reducerea inechităților legate de cancer în România” își concentrează atenția atât pe serviciile oferite in cadrul sistemului de sănătate, cât și pe factorii sociali care influențează deciziile pacienților cu privire la diagnostic, cu accent pe nivelul de alfabetizare în domeniul cancerului.

<<Scopul nostru este să îmbunătățim starea de sănătate a comunităților din România prin creșterea accesibilității la informații și servicii de îngrijire pentru pacienții cu cancer, în special pentru cei care fac parte din grupuri vulnerabile. Ne dorim să reducem inechitățile existente și să oferim acces egal la informații și tratamente pentru toți pacienții, indiferent de locația, nivelul de alfabetizare în sănătate sau situația financiară a acestora.>>, a declarat Mădălina Coman, lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Sănătate Publică și directorul proiectului.

Legislația, reglementările, programele guvernamentale și acțiunile în domeniul cancerului sunt cruciale pentru reducerea inechităților în prevenirea, detectarea și vindecarea cancerului. Factorii de decizie la nivel național trebuie să ia în considerare inechitățile cauzate de statutul socioeconomic, educație, rezidență sau etnie, ce influențează accesul la sănătate și nivelul lor de alfabetizare în sănătate. Punctual, o alfabetizare suboptimala pe subiectul cancerului poate produce o serie de întârzieri și complicații pe întregul lanț de servicii de sănătate, de la vaccinare, screening sau diagnosticare precoce, până la tratament și gestionarea bolii. Întârzierea parcursului individului în oricare dintre aceste etape poate conduce la creșterea gradului de fatalitate a bolii și la deces prematur. În contextul creșterii în ultimii ani a gradului de complexitate a sistemelor de sănătate din perspectiva soluțiilor diagnostice și terapeutice devenite disponibile pentru pacienții cu cancer, un nivel cât mai bun al cunoștințelor privind cancerul devine cu atât mai important.

Alfabetizarea în sănătate este un determinant social al sănătății cu un rol cheie în reducerea inechităților privind accesul la servicii de sănătate, fie ele curative, precum este cazul serviciilor de îngrijire a cancerului, fie ele preventive, precum cele de vaccinare. Un nivel bun de alfabetizare este important pentru individ dar și pentru societate, întrucât permite fiecărei persoane să identifice, înțeleagă și utilizeze informațiile necesare pentru luarea unor decizii adecvate privind sănătatea personală și a celor apropiați, să acceseze la timp serviciile medicale de care are nevoie. Astfel, alfabetizarea în sănătate împuternicește individul în eforturile sale de a-și menține sau de a-și recupera starea bună de sănătate, contribuind astfel la o societate mai sănătoasa și mai productivă. Pentru MSD, creșterea nivelului de cunoștințe în rândul pacienților, a populației în ansamblu, constituie una dintre principalele noastre direcții de acțiune la nivel national, în linie cu viziunea companiei noastre conform căreia alfabetizarea in sănătate poate îmbunătăți și salva vieți. Ne bucurăm că există parteneri locali ce rezonează cu această temă importantă și că putem susține o prestigioasă instituție academică, precum este cazul UBB, să implementeze acest proiect, inovativ în context local, ce poate contribui la consolidarea ecosistemului de sănătate românesc’, a afirmat Marcelo Pascual Morales, Managing Director MSD România & Republica Moldova.

Proiectul va fi implementat prin colaborarea cu parteneri din sectorul public și privat și prin consultarea pacienților și a organizațiilor care activează în domeniul prevenției cancerului din toate regiunile țării. Acțiunile proiectului vor include sensibilizarea publicului cu privire la importanța alfabetizării în domeniul sănătății, furnizarea de informații și resurse, precum și sprijinirea pacienților în luarea deciziilor și accesarea serviciilor de îngrijire a cancerului.

Obiectivele  proiectului vor fi atinse prin activități de documentare extensivă pentru identificarea tuturor informațiilor, barierelor și facilitatorilor ce vizează reducerea disparităților în îngrijirea persoanelor ce suferă de cancer din România. În cadrul proiectului se vor organiza ateliere de lucru și  seminarii la nivel local și național, unde împreună cu persoane-cheie care activează în  domeniul cancerului, se vor valida constatările inițiale și se vor aduna date suplimentare, urmând apoi elaborarea recomandărilor de politici de sănătate, unde alfabetizarea în sănătate va deveni un punct principal de acțiune.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 12 luni, până în luna decembrie a anului curent și este finanțat ca urmare a câștigării unei competiții lansate prin apelul anual al Programului de Granturi privind politicile de sănătate din domeniul cancerului.

Despre Departamentul de Sănătate Publică al Universității Babeș-Bolyai

Departamentul de Sănătate Publică funcționează în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, și desfășoară activități de cercetare și educație în domeniul sănătății publice.

Scopul acestuia este de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea populației prin cercetare interdisciplinară, educație și sensibilizare. Cu peste 50 de proiecte de cercetare și construire de capacități implementate cu parteneri din peste 30 de țări, cercetarea este esențială pentru misiunea departamentului. Eforturile de cercetare se concentrează pe implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, consolidare a capacităților și mobilitate în sănătatea publică. Departamentul de Sănătate Publică formează următoarea generație de profesioniști în domeniul politicilor și serviciilor de sănătate publică, oferind cunoștințe de ultimă oră și învățare prin experiență, ca parte a programelor de licență, masterat și doctorat în sănătate publică.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe).

De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

RO-NON-00797

MSD România a fost certificată pentru al doilea an la rând în programul Cei mai buni angajatori | Best Place to work 2023. Această recunoaștere răspunde preocupării permanente de a prioritiza starea de bine și dezvoltarea angajaților, promovând un mediu de lucru plăcut și o cultură bazată pe colaborare și incluziune.

Ne bucurăm de aprecierile primite din partea angajaților privind condițiile de muncă, cultura companiei, managementul resurselor umane, dezvoltarea carierei, compensațiile și recunoașterea profesională, MSD fiind unul din angajatorii preferați în piața din România.

<<La MSD, valorile noastre sunt conduse de dorința de a îmbunătăți viața, rămânem dedicați misiunii noastre de a avea un impact pozitiv, de a îmbunătăți calitatea vieții pacienților și a societății noastre. Am construit o cultură care îmbrățișează excelența științifică și care funcționează la cele mai înalte standarde de etică și integritate. Ne preocupă să valorificăm gândirea și perspectiva diversă, să încurajăm colaborarea pentru a îmbunătăți modul în care lucrăm și pentru a crea un mediu de lucru care este stimulant și motivant. Suntem foarte mândri de această nouă realizare și ne vom asigura că MSD continuă să fie unul dintre cele mai bune locuri de muncă.>>a declarat Marcelo Pascual Morales, Director General MSD România și Republica Moldova.

<<Ne mândrim cu faptul că depășim standardele de referință în multe aspecte ce au fost evaluate, dar mai ales atunci când vine vorba de starea de bine a angajaților. Aceasta este esențială chiar și în cele mai bune circumstanțe, și cu atât mai mult în realitatea zilelor noastre. Este extrem de important pentru noi să construim un mediu de lucru în care angajații noștri să se simtă în siguranță, să poată învăța și să se dezvolte, să fie apreciați pentru contribuția lor și încurajați să fie autentici. Suntem inspirați de primirea certificării și, în același timp, motivați să construim pe această bază și să obținem aprecieri tot mai bune.>> a menționat Simona Cristina Giurgilă, HR Lead MSD & AH Romania.

Cei mai buni angajatori | Best Place to work este un program internațional care se desfășoară în peste 60 de țări din întreaga lume și aduce în prim-plan companiile care oferă cel mai bun mediu de muncă, care știu să atragă și să păstreze cei mai buni angajați. Detalii la: https://bestplacestoworkfor.org/


RO-NON-00781 03/2023

MSD România semnează Carta Diversității

Credem că promovarea unui mediu incluziv și echitabil, în care forța noastră de muncă diversă se simte apreciată este fundamental pentru succesul companiei noastre. Diversitatea este cea care alimentează puterea noastră de a inova, în timp ce incluziunea ne permite să ne îndeplinim misiunea de a salva și îmbunătăți vieți și de a promova o cultură a echității.

“În MSD România considerăm că dacă dorim să fim eficienți în crearea unui mediu în care diversitatea este prețuită, în care toată lumea se simte inclusă și nu se teme să își exprime punctul de vedere, trebuie să implicăm toți colegii într-o manieră directă și personalizată, cu agilitate și înțelegere. Suntem atât de mândri să avem active în România comunități ale angajaților, precum Women’s Network, Rainbow Alliance (LGBTQ+) și Next Generation Network, facilitând un mediu incluziv și colaborativ.

De asemenea, luăm pulsul organizației și reflectăm asupra modului în care adoptăm Diversitatea și Incluziunea în modurile noastre de lucru: sentimentul de apartenență la cultura MSD, modul în care managerii sprijină activ componenta D&I în grupurile lor de lucru, modul în care liderii apreciază perspectivele diferite și dacă angajații sunt deschiși să împărtășească feedbackul lor. Compania noastră va continua să crească nivelul de conștientizare și cultură internă, atât la nivel local, cât și regional și să influențeze societatea prin angajamentul extern.

Sărbătorim cultura incluziunii pe tot parcursul anului cu multe evenimente și activități externe și interne. Credem în pași mici pentru victorii mari, o lume în care oamenii sunt respectați, acceptați și apreciați pentru ceea ce sunt.”

Simona Giurgilă – Human Resource Lead MSD & AH Romania

<<Continuăm să consolidăm o cultură mai diversă, echitabilă și incluzivă, cu o atenție deosebită către un parcurs de învățare captivant și inovativ pentru a construi încrederea și capacitățile D&I în cadrul organizației noastre. Combinăm resursele de învățare structurate pe conversații deschise și acoperim diferite subiecte, cum ar fi atenuarea riscurilor asociate cu prejudecățile inconștiente, acceptarea și prețuirea diferențelor, încurajarea comportamentelor incluzive și acțiunile în sprijinul celorlalți. Angajamentul nostru față de diversitate și incluziune creează un avantaj competitiv pentru compania noastră, un mediu sigur pentru angajații noștri și valoare pentru clienții noștri.>>

Fănuț Moroșan – Ambasador al Diversității și Incluziunii în MSD România, Hospital Care Business Unit Director MSD Romania

Carta Diversității din România urmează modelele de succes existente în alte state europene și are la bază un set de principii generale, asumate voluntar de către semnatari, cu scopul de a promova diversitatea, non-discriminarea, incluziunea și egalitatea de șanse în cadrul companiilor de stat și private.

Carta Diversității din România este o inițiativă care reunește la aceeași masă grupuri cointeresate dintre cele mai diverse și care propune semnatarilor o platformă colaborativă de acțiune, dezbatere și schimb de bune practici în jurul managementului diversității, a promovării principiului egalității și a principiului nediscriminării. Carta Diversității reunește la aceeași masă 186 semnatari, acoperind cca. 230.000 de angajați care și-au asumat public principiile Cartei. Detalii la www.cartadiversitatii.ro

RO-NON-00698 09/2022

Intervenție de urgență în sprijinul femeilor însărcinate refugiate din Ucraina și nou născuților lansată de Organizația Salvați Copiii România cu sprijinul MSD

Organizația Salvați Copiii România lansează cu sprijinul companiei MSD o intervenție de urgență ce vizează facilitarea accesului la serviciile integrate de asistență socio-medicală dedicate femeilor însărcinate refugiate din Ucraina și nou născuților acestora.Proiectul este implementat printr-un grant oferit de MSD, prin programul MSD for Mothers, în valoare de 3.55 milioane lei și vizează circa 70,000 de femei însărcinate, mame și copii ucrainieni ce au găsit refugiu sau doar tranzitează România și Republica Moldova. Acest nou proiect de asistență umanitară se va desfășura în principalele puncte de frontieră cu Ucraina, în taberele de refugiați și centre regionale de procesare și cazare a solicitanților de asistență și azil.

Conform Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), în jur de 80.000 de femei din Ucraina urmează să dea naștere în această perioadă ceea ce aduce în prim plan necesitatea unor servicii dedicate de asistență maternală pentru femeile însărcinate, refugiate din Ucraina. Conflictul armat din statul vecin a perturbat grav accesul la îngrijirile de sănătate de care au nevoie în mod normal femeile însărcinate și nou-născuții lor. Chiar dacă au reușit să fugă din calea războiului pentru salvarea vieților lor există în continuare posibilitatea amplificării riscurilor la care sunt expuse aceste grupe de populație vulnerabilă. Este vorba de riscuri crescute de deces matern și neonatal, de îmbolnăviri și complicații, ce pot surveni în timpul sarcinii sau la naștere, dar și de un risc crescut de pierdere a sarcinii sau de naștere prematură.

Intervenția este dezvoltată în jurul a 3 piloni principali, oferind acces în regim de urgență, coordonat și eficace la servicii de asistență de sănătate și socială pentru femeile vulnerabile și copiii lor:    

  • Facilitarea accesului la serviciile de îngrijire a sănătății materno-infantile prin intermediul a 5 unități medicale mobile. Experiența de până acum a Organizației Salvați Copiii a evidențiat necesitatea acordării de servicii medicale gravidelor, mamelor și copiilor direct la graniță, împreună cu servicii de consiliere medicală și socială de specialitate.

Este nevoie urgentă de intervenție prin echipamente medicale mobile astfel încât echipele mixte de specialiști locali să ofere servicii socio-medicale integrate și să poată monitoriza un număr cât mai mare de gravide, mame și copii. Evaluarea clinică la fața locului (la punctele de frontieră) a beneficiarilor se va realiza în corturi speciale încălzite folosind truse de îngrijire a sănătății mamei și copilului procurate prin proiect. Ca parte a acestei componente, vor fi elaborate și distribuite materiale educaționale în limba ucraineană și instrumente de monitorizare ușor de folosit – broșura Copil/Mamă – utile pentru a prezerva memoria medicală a beneficiarilor refugiați, pentru a ține evidența istoricului medical, al consultațiilor preventive, diagnostice și curative la care au avut access.  

  • Oferirea de servicii de asistență socială integrată și suport relevant prin intermediul echipelor multidisciplinare de la centrele pentru refugiați ale Organizatiei Salvați Copiii. Vor fi furnizate servicii de consiliere și informare – centrate pe nevoi și adaptate cultural – cu privire la aspecte relevante pentru beneficiari.
  • Consolidarea capacității rețelei de experți locali de a oferi servicii socio-medicale integrate pentru refugiați în vederea maximizării eficacității intervențiilor la care iau parte.

“Numărul nașterilor premature a crescut în Ucraina, din cauza accesului îngreunat la control medical și medicamente și expunerii la condiții precare de viață. Anxietatea, de asemenea, afectează grav sarcina. Mamele și nou-născuții au nevoie de asistență umanitară urgentă și aceasta este una dintre prioritățile noastre”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv, Salvați Copiii România.

România și Republica Moldova sunt țări aflate în prima linie a asistenței umanitare pentru refugiații ucrainieni. Raportat la numărul de locuitori, Republica Moldova este țara din regiune ce găzduieşte cei mai mulţi refugiaţi, 95,731 din cele circa 500,000 persoane care au intrat în țară de la inceputul conflictului din țara vecină alegând să rămână pe teritoriul național moldovean[1].  Potrivit estimărilor UNFPA Moldova, în Republica Moldova se află în prezent circa 23,000 femei refugiate de vârstă reproductivă; 772 dintre acestea sunt însărcinate[2]

Mobilizarea societății civile și a autorităților din România și Republica Moldova în sprijinul refugiaților din Ucraina este exemplară. Ne alăturăm acestei rețele de solitaritate, prin  programul MSD for Mothers ce vizează reducea mortalității materne evitabile. Estimăm că din 2017 și până la sfârșitul anului viitor, aproape 100,000 de femei, adolescente însărcinate și mame din România, Republica Moldova și refugiate din Ucraina vor fi beneficiat direct de asistență pentru nevoi critice medico-sociale în cadrul proiectelor susținute de MSD România și MSD for Mothers”, a declarat Kostas Papagiannis, Managing Director, MSD România.


[1] https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine

[2] https://moldova.unfpa.org/ro/news/r%C4%83zboiul-din-ucraina-prin-ochii-unei-femei-%C3%AEns%C4%83rcinate-natalia-mers-12-ore-pe-jos-ca-s%C4%83-ajung%C4%83

Program de Granturi MSD privind politicile de sănătate în domeniul cancerului

Divizia de oncologie din cadrul MSD a lansat o nouă rundă a Programului de Granturi privind politicile de sănătate din domeniul cancerului și adresează prin intermediul MSD România o invitație publică către comunitatea științifică și academică din Romania pentru depunerea de propuneri de proiecte de cercetare în vederea finanțării prin acest program.

Acest apel anual lansat de MSD este adresat proiectelor de cercetare care își propun să analizeze capacitatea politicilor și sistemului de sănătate de a asigura servicii de îngrijire a cancerului într-un mod eficace si sustenabil. Cei interesați de această oportunitate sunt invitați să participe la o sesiune informală, în format online, în data de 11 aprilie 2022, ora 18.00, în cursul careia se va realiza o prezentare  în detaliu a programului, urmata de o secțiune Q&A). Pentru mai multe detalii privind acest eveniment, cei interesați pot apela la persoana responsabilă la nivel național, Raluca Sîmbotin – Policy & National Account Manager, e-mail: gabriela.simbotin@merck.com.

Domeniile de cercetare ce se pot califica în aceasta ediție sunt:

  • Impactul politicilor în domeniul cancerului asupra rezultatelor obținute la pacienții oncologici;
  • Abordari/soluții noi ce pot să îmbunătățească finanțarea și accesul la îngrijirea cancerului;
  • Echitate în îngrijirea cancerului;

Programul urmărește să ofere în anul 2022, un număr de opt granturi (finanțări nerambursabile) la nivel global. Fiecare grant va fi evaluat la o sumă de până la 50.000$ (USD) și va oferi finanțare pentru proiectele de politici în domeniul sănătății și pentru a crea oportunități de încurajare a dialogului și diseminare a descoperirilor care oferă acces la tratamentul împotriva cancerului.

Potențialii candidați trebuie să aibă în vedere că acest program independent de granturi se concentrează asupra politicilor de sănătate: legislație, reglementări, programe guvernamentale și acțiuni în domeniul cancerului. Acest program nu va lua în considerare granturile pentru cercetări privind terapiile clinice specifice sau a rezultatelor asociate cu astfel de terapii.

Pentru a fi eligibili pentru participarea la sesiunea de informare, cercetătorii și echipele de cercetare trebuie să îndeplinească următoarele criterii de selecție:

  • Să provină de la o instituție academică acreditată în România
  • Să aibă un istoric dovedit în cercetarea în domeniul cancerului
  • Să aibă experiență de lucru și cercetare în domeniul politicii de sănătate
  • Să demonstreze capacitatea de a publica o publicație de calitate, revizuită de colegi în termen de un an

Dacă doriți să participați la această competiție de proiecte, vă rugăm să trimiteți un scurt răspuns la adresa gabriela.simbotin@merck.com. Acest răspuns ar trebui să descrie interesul dumneavoastră pentru program și capacitatea dumneavoastră de a îndeplini criteriile de selecție de mai sus.

Descrierea integrală a Programui de Granturi MSD și condițiile de eligibilitate sunt disponibile aici.

Dacă sunteți interesat să aflați mai multe informații despre Programul de Granturi, persoana responsabilă pentru acest Program la nivel național, este dna Raluca Sîmbotin, PolicyManager, e-mail: gabriela.simbotin@merck.com.

Hero Image
Responsabilitate

Combaterea schimbărilor climatice este imperativă pentru viitorul lumii – acționăm pornind de la știința schimbărilor climatice

Au trecut șase ani de la Acordul de la Paris privind schimbările climatice, iar știința ne avertizează că trebuie să facem și mai multe pentru combaterea crizei climatice.

Compania MSD susține eforturile de combatere a schimbărilor climatice și reducerea la minimum a efectelor acestora, prin reducerea amprentei de carbon.

Recent am anunțat o inițiativă majoră de atingere a unei amprente de carbon neutre în cadrul tuturor activităților operaționale efectuate de noi până în anul 2025 și de atingere a țintei de reducere a emisiilor de carbon cu 30% în întregul lanț de producție – având în vedere în special furnizorii noștri - până în anul 2030.

Avem ca obiectiv să utilizăm energie din surse regenerabile pentru a reduce emisiile de carbon prin semnarea a trei Acorduri de achiziționare de energie electrică virtuală. Adăugăm astfel energie verde rețelei noastre, ceea ce ne ajută să ne atingem dezideratul.

Inițiativele noastre - fie ele legate de domeniul sănătății sau de mediul înconjurător - vor avea mereu o bază științifică. De-a lungul timpului, așa am operat în cadrul activității noastre în ceea ce privește sustenabilitatea mediului înconjurător. Ne-am angajat să urmăm țintele setate prin Acordul de la Paris privind reducerea cererii de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, și ne aducem contribuția la atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, care includ acțiuni urgente de combatere a modificărilor climatice.

Suntem extrem de mândri de faptul că producem medicamente și vaccinuri inovatoare, și asta știm să facem cel mai bine. Noi toți înțelegem că sănătatea și clima sunt conectate. O altă modalitate de a arăta cum contribuim la o lume mai sănătoasă este de a acționa în direcția modificării climatice, pentru că aceasta afectează factorii sociali și de mediu care la rândul lor influențează determinanții sociali și de mediu ai sănătății, precum aerul curat, apa potabilă, hrana suficientă.

Așa operăm într-un mod responsabil, printr-un angajament care vine în sprijinul eforturilor noastre întreptate spre justiție socială, echitate în domeniul sănătății și incluziune economică, și împotriva rasismului sistemic.

Vom continua să fim pionieri în domeniul cercetării și dezvoltării de medicamente și vaccinuri într-un mod mai sustenabil pentru a conserva și proteja planeta și pe cei care o locuiesc, pentru generațiile viitoare. Este o responsabilitate individuală și, la fel de importantă, o responsabilitate colectivă. Considerăm că mereu este mai bine să fii parte din soluție și nu din problemă.

Pentru informații suplimentare legate de eforturile noastre din domeniile Mediu, Social și de Guvernanță ( Environmental, Social and Governance (ESG) , puteți consulta raportul nostru intitulat Corporate Responsibility Report.

Urmăriți materialul video

primary article image

În data de 2 martie, am anunțat semnarea unui parteneriat cu Johnson & Johnson pentru a extinde capacitatea de producție și furnizare a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de această companie, al patrulea vaccin autorizat din portofoliul UE. MSD se adaptează și pune la dispoziție unele dintre centrele sale de producție pentru a accelera eforturile de producție a vaccinului și pentru a asigura furnizarea și administrarea mai rapidă a acestuia.

“Respectăm cu fermitate angajamentul nostru de a fi parte a răspunsului global la adresa pandemiei, parte a eforturilor remarcabile ale întregii comunități științifice și medicale,” a spus Mike Nally, vice-președinte executiv, Human Health, MSD.

În acest timp, membrii echipei noastre depun toate eforturile pentru a sprijini producerea vaccinului anti-COVID-19 al Johnson & Johnson.

“Avem șansa de a ne mobiliza expertiza în producția de vaccinuri și calitatea, complianța și perfomanța pe care am demonstrat-o… Toți am fost afectați de pandemie, iar faptul că luăm parte la acest efort are o semnificație profundă,” a spus Tim Bassler, vice-președinte asociat și șeful departamentului Calitate.

Watch the video:

primary article image

Iată patru motive pentru care suntem încântați de parteneriatul cu Johnson & Johnson:

01.

Se vor produce mai multe doze de vaccin pentru mai multe persoane

Parteneriatul facilitează creșterea capacității de livrare a mai multe doze de vaccin Johnson & Johnson – proces care va fi accelerat.

“Avem ocazia de a ne folosi echipamentul, cunoștințele și personalul pentru a produce cât mai multe doze de vaccin în cadrul acestui efort,” a spus Tim Thomas, director executiv, unitate de producție.

02.

Marchează o etapă majoră în lupta împotriva COVID-19

Această colaborare fără precedent marchează un pas înainte în lupta neîntreruptă împotriva COVID-19.

“Nu numai că pot veni la lucru în fiecare zi știind că ceea ce facem este important pentru toată lumea, dar pot să merg seara acasă și să le spun celor din familie , ‘Ce echipă extraordinară lucrează la acest proiect și cât de important este acesta pentru întreaga lume,’” a spus Shaun Scrak, director, departamentul Operațiuni.

03.

Este un moment istoric

Parteneriatul marchează o colaborare fără precedent între doi lideri în domeniul sănătății, fiecare mândrindu-se cu peste un secol de contribuții la sănătatea populației, care acum își unesc forțele pentru a grăbi reîntoarcerea colectivă la normalitate.

“Acesta constituie un moment unic în istoria noastră și sunt mândră că organizația pentru care lucrez s-a implicat în cadrul efortului pentru binele comun, și a știut ce să facă la momentul oportun,” a spus Virginia Boldt, specialist, departamentul Inginerie.

04.

Aduce alături, într-un moment critic, două companii cu un trecut bogat în dezvoltarea de medicamente și vaccinuri

În această perioadă dificilă, acest parteneriat combină expertiza și experiența noastră îndelungată cu rețeaua globală solidă de producție a companiei Johnson & Johnson. Împreună, ne reafirmăm angajamentul de a face tot ce ne stă în putință pentru a contribui la un sfârșit mai rapid al pandemiei.

“Mă bucur nespus că lucrăm împreună ca o echipă în atâtea domenii și cu atâția oameni din toată lumea la acest proiect,” a spus Stephanie Chen, specialist, departamentul Inginerie.

Referință: Comunicat de presă – Comisia Europeană autorizează al patrulea vaccin sigur și eficace împotriva COVID-19, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1085

RO-NON-00288 EXP 03/2023

Hero Image
Educație pentru sănătate

Activitatea noastră în Imuno-oncologie

Numărul cazurilor de cancer continuă să crească

În timp ce numărul cazurilor de cancer continuă să crească la nivel mondial1, lupta împotriva acestei boli devine una personală – nu doar pentru pacienții afectați de cancer și familiile lor, dar și pentru cei care fac eforturi să trateze acestă maladie și să descopere noi opțiuni de tratament.1

18 milioane

Potrivit estimărilor, în 2018, aproximativ 18 milioane de oameni din întreaga lume au fost diagnosticați cu cancer și s-au înregistrat peste 9.5 milioane de decese cauzate de cancer 2

20 de milioane

Până în 2025, este estimat că, la nivel mondial, numărul de cazuri noi de cancer va depăși 20 de milioane, în fiecare an3

Imuno-oncologia - știință vizionară

Astăzi, fiecare membru al echipei noastre are ca obiectiv accelerarea inteligentă și colaborativă atât a procesului de dezvoltare a medicamentelor, cât și a noilor soluții pentru creșterea accesului pacienților oncologici la tratamente inovatoare.

ÎNȚELEGEREA SISTEMULUI IMUNITAR ȘI A CANCERULUI

Trecutul:

În anii ‘50, cercetătorii au propus următoarea teorie: sistemul imunitar impune organismului să detecteze și să distrugă celulele tumorale. În acea perioadă, oamenii de știință și cercetătorii s-au concentrat pe studierea celulelor canceroase și asupra tratării cancerului ca pe o boală genetică.4

În prezent:

În prezent, atenția cercetătorilor este îndreptată asupra micromediului în care se dezvoltă cancerul, inclusiv sistemul imunitar. Această abordare este denumită imuno-oncologie.4

Viitorul:

Imuno-oncologia are potențialul de a schimba modul în care medicii tratează cancerul și modalitatea prin care pacienții beneficiază de acest tratament.4

CE NE INSPIRĂ

Credem în activitatea noastră și colaborăm cu întreaga comunitate care se dedică luptei împotriva acestei boli, pentru a-i ajuta pe pacienții cu cancer și pe cei care se ocupă de îngrijirea lor să parcurgă mai ușor etapele acestei călătorii.

În cele din urmă, progresul pe care l-am realizat de-a lungul timpului pentru a schimba rezultatele în tratamentul cancerului nu ar fi posibil fără:

… participarea pacienților în studii clinice

… sprijinul și implicarea medicilor care cred în rolul progresului în tratamentul cancerului prin intermediul unor studii clinice inovatoare

… comunitatea organizațiilor care sprijina interesul pacienților

1. American Cancer Society
2. Bray et all, Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries, Cancer Journal for Clinicians, August 2018;68:394–424,
3. World Cancer Report 2014, IARC
4. merck.com > Oncology


Hero Image
Educație pentru sănătate

HPV

CE ESTE VIRUSUL HPV?

Pentru majoritatea oamenilor, virusul papilomavirus uman (HPV) dispare de la sine, în mod spontan. Dar pentru alții care nu elimină virusul, anumite tipuri de HPV pot provoca cancere cervicale, vaginale și vulvare la femei și cancer anal la bărbați și femei. Alte tipuri pot provoca veruci genitale atât la bărbați, cât și la femei.

CÂT DE DES ÎNTÂLNIT ESTE VIRSUL HPV?

Infecția cu acest virus este comună. 8 din 10 persoane active sexual vor fi infectate cu cel puțin o tulpină a virusului, o dată cu debutul vieții sexual.

BOLILE PROVOCATE DE INFECȚIA CU HPV ÎN ROMÂNIA

Cancerul de col uterin este a doua cauză de mortalitate prin cancer la femeile românce și principala cauză de mortalitate prin cancer, în cazul femeilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani.1

Anual, 3300 femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar 1700 pierd lupta cu această boală.2

Ai grijă de sănătatea ta! Adresează-te unui medic și informează-te despre vaccinarea anti-HPV!

Cancerul de col uterin și bolile provocate de infecția cu HPV reprezintă probleme de sănătate ce necesită atenție medicală sporită. Pentru a te proteja de apariția acestora, sunt recomandate controale periodice la medicul de familie și la ginecolog.

Află mai multe despre bolile provocate de infecția cu HPV și controlul cancerului de col uterin pe: www.protejează-tedeHPV.ro

CANCERUL DE COL UTERIN

Compania noastră colaborează cu organizațiile și autoritățile din întreaga lume pentru a ajuta la promovarea accesului comunității la educația, prevenirea, depistarea și tratamentul precoce al HPV.

Ajutând la creșterea gradului de conștientizare a legăturii dintre HPV și cancerul de col uterin și prin creșterea accesului la proiectele de prevenție a cancerului de col uterin și la alte programe de prevenție, ne propunem să susținem comunitățile din întreaga lume să reducă povara unor cancere cauzate de infecția cu HPV.

1. Bruni L, et al., "ICO Information Centre on HPV and Cancer (HPV Information Centre). Human Papillomavirus and Related Diseases in Romania". Summary Report 2016-02-26. Data Accesării: Martie 2019.
2.The International Association of Cancer Registries (IACR) – Globocan 2018, Global Cancer Observatory https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/642-romania-fact-sheets.pdf Data Accesării: Martie 2019.

Hero Image
Educație pentru sănătate

Cancerul pulmonar

Cancerul pulmonar se situează pe primul loc în Romania, atât ca număr de cazuri diagnosticate, cât și ca numar de decese înregistrate în rândul bărbaților, iar mai nou este o cauză frecventă de mortalitate și în rândul femeilor.

Fumatul este considerat principalul factor de risc. Aproape 80% dintre decesele cauzate de cancerul pulmonar sunt atribuite fumatului. Riscul de a dezvolta cancer pulmonar este de câteva ori mai mare la fumători, în raport cu cei care nu fumează. Acest risc crește cu numărul anilor de fumat și cu numărul de țigarete fumate pe zi.

Există și alți factori de risc, printre aceștia numărându-se: fumatul pasiv, expunerea la radiații (radon) sau la alte substanțe toxice (arsenic, azbest), precum și factorii ereditari. Puteți afla mai multe informații despre acești factori de risc accesând website-ul Asociației Internaționale pentru Studiul Cancerului Pulmonar (IASLC).

Se estimează un număr de 11.340 de cazuri noi de cancer pulmonar diganosticate în România anul trecut, reprezentând 13.6% din totalul cazurilor noi de cancer.